Organska spojina

Organska spojina , kateri koli velik razred kemične spojine pri kateri je eden ali več atomov ogljika kovalentno vezan na atome drugih elementov, najpogosteje vodik, kisik ali dušik . Nekaj ​​ogljika, ki vsebuje spojine ki niso uvrščeni med organske, vključujejo karbide, karbonate in cianide. Glej kemična spojina .

strukturne formule nekaterih organskih spojin

strukturne formule nekaterih organskih spojin Strukture organskih spojin lahko prikažemo v zgoščenih, razširjenih in tridimenzionalnih strukturnih formulah. Enciklopedija Britannica, Inc.