Spremenljivka obresti

Spremenljivka obresti , v eksperimentalni študiji, spreminjajoča se količina, ki se meri. Eno ali več teh spremenljivk, imenovanih dejavniki študije, nadzorujemo, tako da lahko dobimo podatke o tem, kako dejavniki vplivajo na drugo spremenljivko, imenovano spremenljivka odziva, ali preprosto odziv. Kot primer lahko razmislimo o poskusu, namenjenem ugotavljanju vpliva treh različnih programov vadbe na raven holesterola pri bolnikih s povišanim holesterolom. Vsak bolnik se imenuje eksperimentalna enota, spremenljivka odziva je raven holesterola pri bolniku ob zaključku programa, program vadbe pa dejavnik, katerega vpliv na raven holesterola se preiskuje. Vsak od treh programov vadbe se imenuje zdravljenje.

koliko severnih Vietnamcev je umrlo v vietnamski vojni